ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ หลักสูตร IEP
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม

พิธีมอบเกียรติบัตรธนาคารความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาภายนอก
วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560
ทัศนศึกษา อต.-อ.1 (01/11/60)
วันสานสัมพันธ์บ้านพบโรงเรียน (ประกาศผลสอบ)
อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
ทัศนศึกษา อ.2 (21/09/60)
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เทิดเกียรติแม่พระ V2 (08/09/60)
เทิดเกียรติแม่พระ V1 (08/09/60)
ทัศนศึกษา อ.3 (01/09/60)
พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้และคัดกรองนักเรียนป้องกันโรคติดต่อ
ทัศนศึกษา ม.3 (29/08/60)
ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ม.1
อบรมภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน (23/08/60)
ทัศนศึกษา ป.6 (22/08/60)
ทัศนศีกษา ป.5 (21/08/60)
วันวิทยาศาสตร์ (18/08/60)
ทัศนศึกษา ป.4 (16/08/60)
ทัศนศึกษา ป.3 (15/08/60)
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 (11/08/60)
ทัศนศึกษา ม. 1/1 (05/08/60)
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 21 (04-08-60)
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจกินผัก (60-08-08)
ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ป.5-6 และมัธยม (60-08-04)
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสกล (รอบสอง)
วันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียนปัญจทรัพย์ ครบรอบ 49 ปี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 Next »

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.