โรงเรียนปัญจทรัพย์

ประกาศผลสอบ ม.1

เลขประจำตัวชื่อนามสกุลไฟล์
11788ด.ญ.ลลนาสุวรรณดาวห์โหลด
11809ด.ญ.การต์สินีสุขรัตน์ดาวห์โหลด
11825ด.ช.นรเศรษฐดุลยวัตตรัยดาวห์โหลด
12026ด.ช. สหศวรรษเทพาดิเทพพันธ์
12041ด.ญ. จิณตภัทร์เจือจันทร์
12219ด.ญ. ราชาวาดีกุลาตี
12975ด.ญ. ซู ยอนคิม
12978ด.ญ. กัญจน์ณัฎฐ์ปวรเมธิชัย
12994ด.ญ. รุ่งอรุณเจษฎาอภิบาล
12998ด.ช. พชรพลวิมลเศรษฐ
13133ด.ช. พุฒิพงศ์อยู่พงศ์ดำรงกุล