โรงเรียนปัญจทรัพย์

ผลสอบ

Tab #1
Tab #2
Tab #1

ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ – นามสกุล
หมายเหตุ
1
10978
ด.ช. บุลิน
อินทรัตน์ชัยกิจ
ดาวห์โหลดผลสอบ
2
11338
ด.ญ. ขจารินทร์
ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ
 
3
11341
ด.ญ. สโรชา
อินทรวิเชียร
 

Tab #2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.