โรงเรียนปัญจทรัพย์

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Panchasap News

ประกาศผลสอบออนไลน์

ทางโรงเรียนปัญจทรัพย์ได้ ประกาศผลสอบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท่านสามารถดูผลการสอบทางออนไลน์ได้จนถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศทั่วไป

แหล่งเรียนรู้