โรงเรียนปัญจทรัพย์

โรงเรียนปัญจทรัพย์

212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 026914869-70 โทรสาร 022768007