เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนปัญจทรัพย์

     เรืองฟ้าขาวเด่นสกาวพราวเวหา สถาบันสรรศาสตร์ค่ามหาศาล
อเนกอนันต์บันดาลศิษย์สัมฤทธิ์การ กิจกรรมล้ำทุกด้านชำนาญมา
เด่นจรรยามารยาทพิลาศลักษณ์  แน่ตระหนักรักการเรียนเพียรศึกษา
ผิดแก้ไขเริ่มต้นใหม่ใช้ปัญญา วินัยเสริมเพิ่มคุณค่าพาคนดี
กตเวทีมีในจิตสถิตมั่น สมานฉันท์เรารักกันเหมือนน้องพี่
รู้น้ำใจนักกีฬาสามัคคี ปัญจทรัพย์รักศักดิ์ศรีมิร้างลา
ดวงกมลล้นจงรักภักดีชาติ นำดวงจิตคิดสะอาดศาสนา
เทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ กษัตริย์ตรา จดจำมั่นคำสัญญาฟ้า – ขาวเอย