โรงเรียนปัญจทรัพย์

ประกาศรายชื่อห้องนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

unnamed

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลรายชื่อ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในปีการศึกษา 2563 scan QRcode ที่ให้ไว้ตามห้องที่มีรายชื่อของบุตรหลานท่านเท่านั้น ผู้ปกครองจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มของห้องเรียน ซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแล ประสานงานในระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน และสามารถติดต่อสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

เมื่อแอดไลน์คุณครูแล้ว ขอความร่วมมือผู้ปกครองแนะนำชื่อบุตรหลานของท่าน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี