โรงเรียนปัญจทรัพย์

ติดต่อเรา

โรงเรียนปัญจทรัพย์

เลขที่ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 026914869-70 โทรสาร 022768007
Website : www.panchasap.ac.th E-mail : pcs@panchasap.ac.th
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร