ประกาศรับสมัครรับบุคลากรทางการศึกษา

unnamed

โรงเรียนปัญจทรัพย์

รับสมัครครูสอนภาษาจีน ระดับชั้น อนุบาลถึงประถมศึกษา 

Job description

          – สามารถสอนนักเรียนระดับชั้นตามที่ระบุได้

          – เขียนจดหมายภาษาจีนเพื่อติดต่อสื่อสารกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

คุณสมบัติ 

          – HSK ระดับ4 ขึ้นไป

          – มีใบประกอบวิชาชีพครู

          – มีความใจเย็น รักการสอน 

          – สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี

           – สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

           – สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดี 

สวัสดิการ

           – เงินพิเศษประจำปี

           – สวัสดิการครู

      หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถสัมภาษณ์ และคุยเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันได้

สถานที่ทำงาน 

โรงเรียนปัญจทรัพย์  212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 Tel:  0-2691-4869-70 Fax: 0-2276-8007 Email: pcs@panchasap.ac.th