โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง ประกาศรับสมัครงาน

unnamed

โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง

ประกาศ รับสมัครบุคคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง   :   ครูประถมศึกษา จำนวน     1     อัตรา

คุณสมบัติ    –  จบปริญญาตรี

                   –  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ลักษณะงาน  :   สอน 4 วิชาหลัก คณิต วิทย์  ภาษาไทย สังคมศึกษา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสำนักอำนวยการ ชั้น 1 

ติดต่อ 02-6914869-70 ต่อ 203