พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานพิธีมอบโดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการโรงเรียนปัญจทรัพย์