ปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนปัญจทรัพย์

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเอกชน
(โรงเรียนปัญจทรัพย์)
กรณีปัญหาฝุ่นมลพิษในเขตดินแดง

โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมเจ้าหน้าที่ /
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนปัญจทรัพย์
 รวมทั้งประชาชนให้การต้อนรับ 
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานศึกษา
มีการแจกหน้ากากอนามัย และแนะนำวิธีใช้อย่างถูกต้อง การตรวจสุขภาพ

โดยศูนย์บริการสาธารสุข 52  สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง