งานธารน้ำใจ ปีการศึกษา 2562

งานธารน้ำใจ ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
บาทหลวงอภิชิต ชินวงค์ ผู้จัดการโรงเรียนปัญจทรัพย์
พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน

ได้นำปัจจัยและสิ่งของมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา