โรงเรียนปัญจทรัพย์

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Panchasap News

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียน

จัดการเรียนออนไลน์

โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้จัดการเรียนการสอน Online ผ่านทาง Virtualschool นักเรียนสามารถ ติดต่อรับรหัสการเข้าใช้งานได้กับคุณครูประจำชั้น เริ่มเรียนได้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เข้าสู่เว็ปไซต์

ระบบประเมิน“ระบบ Virtual School Online”

            ขอขอบคุณที่เข้าร่วมในประเมินผลสัมฤทธิ์/ผลลัพธ์ “ระบบ Virtual School Online”ของทางโรงเรียนปัญจทรัพย์  เรายินดีรับฟังคำติชมจากคุณเพื่อช่วยในการปรับปรุงระบบและเนื้อหาของเราให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอกแบบสำรวจที่ใช้เวลาไม่นานนี้และแจ้งความคิดเห็นของคุณให้เราทราบ (คำตอบของคุณจะไม่มีการระบุชื่อ)

เกี่ยวกับโรงเรียนปัญจทรัพย์

แหล่งเรียนรู้