โรงเรียนปัญจทรัพย์

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Panchasap News

ประกาศ ขอความร่วมมือนักเรียน ทำแบบประเมินเตรียม
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียน

จัดการเรียนออนไลน์

โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้จัดการเรียนการสอน Online ผ่านทาง Virtualschool นักเรียนสามารถ ติดต่อรับรหัสการเข้าใช้งานได้กับคุณครูประจำชั้น เริ่มเรียนได้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เข้าสู่เว็ปไซต์

หมายเหตุ   1. รหัส 1 รหัส ต่อนักเรียน 1 คน

                  2. นักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ตามต้องการ ตามความสะดวก

เกี่ยวกับโรงเรียนปัญจทรัพย์